Home / Binaire opties begrippenlijst

Binaire opties begrippenlijst

Hieronder kunt u terecht voor een uitgebreide binaire opties begrippenlijst. Wij hebben niet alleen getracht om de Nederlandse binaire opties terminologie uit te leggen, maar we hebben tevens de meeste bekende Engelstalige binary options termen in onze begrippenlijst opgenomen die u vaak zult tegenkomen.

U

A

Aandeel

Een aandeel vertegenwoordigt een klein deel van een onderneming en geeft normaal gesproken recht op een deeltje van de winst van het bedrijf door middel van dividend. De aandelen die u ziet in uw trading platform zijn verhandelbaar op de effectenbeurs, maar er worden ook aandelen uitgegeven die niet verhandelbaar zijn.

Aandelenfonds

Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat de investeringen alleen in aandelen belegt.

Asset / Underlying Asset

Met een Asset of Underlying Asset wordt vaak verwezen naar de onderliggende instrumenten op basis waarvan u een put optie of een call optie neemt. Voorbeelden van assets zijn grondstoffen, aandelen, indexen en valutaparen.

At the money

Deze term refereert naar het feit dat een binaire optie na aflopen van de expiratietijd in the money, out the money of at the money kan eindigen. Hierbij wordt er gekeken naar de uitoefenprijs bij het aflopen van de expiratietijd. At the Money betekent dat de koers bij een put en call optie gelijk is geëindigd aan de uitoefenprijs (strik price). In dat geval hangt het van de broker af of u uw inleg terugontvangt of dat er sprake is van een andere regeling.

B

Beleggen

Geld investeren in financiële producten zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta’s met als doel winst te maken.

Beurs

Dit is de plaats waar bepaalde instrumenten worden verhandeld, zoals aandelen, obligaties, valuta’s en grondstoffen.

Binaire Optie / Binary Option

Dit is een digitale optie die een belegger gebruikt om te speculeren of de koers van een onderliggend instrument, zoals grondstoffen, aandelen, indexen of valuta’s, zal stijgen of dalen. Kenmerkend voor een binaire optie / binary option is dat de belegger nooit eigenaar is van de asset.

Broker / Brokers

Broker is de Engelse term voor makelaar. Met betrekking tot binaire opties heeft u te maken met binaire opties makelaars, in het Engels bekend als binary options brokers.

C

Call optie

Er is sprake van een call optie wanneer u speculeert dat de waarde van de onderliggende asset zal stijgen.

CFD / Contract for Difference

Een CFD / Contract for Difference is een financieel contract tussen de belegger en een CFD broker waarbij een belegger kan handelen in verschillende assets, zoals aandelen, indexen, grondstoffen en valuta’s zonder deze effectief te bezitten. De belegger koopt dus slechts virtueel een positie. Bij een CFD gaat het om verschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers. Hierbij wordt er vaak gebruik gemaakt van een hefboomeffect, waardoor de belegger een grotere positie kan openen dan de waarde van zijn rekening is. De broker zal echter wel altijd een minimale dekking vereisen. Handelen in CFD’s wordt daarom gezien als een risicovolle manier van beleggen indien de belegger geen strikt riskmanagement hanteert.

Commodities

Commodities zijn ruwe basismaterialen die worden gebruikt bij het produceren van goederen, oftewel grondstoffen. Bekende commodities waarin veel wordt gehandeld zijn goud, zilver, palladium, olie, koper, graan. cacao etc.

CySec

CySec (de Cyprus Securities and Exchange Commission) is een onafhankelijke toezichthouder in Cyprus welke in 2001 is opgericht. Als gevolg van toetreding tot de Europese Unie is deze sinds 2004 onderdeel geworden van de Europese MiFID-regelgeving.

D

Deposit / Storting

Binaire opties makelaars spreken vaak over een deposit. Dit komt neer op het storten van geld op uw trading account.

Digital Option / Digitale Optie

Dit is een andere benaming voor binaire opties.

E

Early Closure

Early Closure is een mogelijkheid die een aantal binaire opties makelaars aanbieden. U heeft met early closure de mogelijkheid om uw binaire optie voor de oorspronkelijke expiratietijd te sluiten. Zodoende kunt u besluiten om een lagere gegarandeerde winst te nemen of uw verlies te beperken.

Exotic Options / Exotische opties

Exotic options / Exotische opties zijn simpelweg complexere versies van binaire opties. Deze worden door grote handelaren gebruikt voordat deze beschikbaar worden gesteld voor het grote publiek.

Expiratiekoers / Expiry Price

De expiratiekoers is de waarde van de onderliggende asset wanneer de optie afloopt.

Expiratietijd / Expiry Time

Dit is de datum en het tijdstip waarop een binaire optie afloopt. Deze kan enorm variëren, maar de meest gebruikelijke expiratietijden van binaire opties zijn vaak het einde van de dag, een uur, 45M, 30M 15M, 10M, 5M en zelfs 60 seconden.

F

Forex

Forex is verkorte term voor de Foreign Exchange, oftewel de valutamarkt. De valutamarkt is de tweede grootste markt ter wereld en heeft betrekking tot alle globale valuta’s.

Fundamentele Analyse

Fundamentele Analyse wordt door veel traders gebuikt om in te kunnen schatten of de koers van een asset zal stijgen of dalen. Voorbeelden van fundamentele analyse is het analyseren van macro-economische cijfers, besluiten van centrale banken en overheden, groeicijfers, inflatiecijfers tot zelfs het weer.

Futures

Futures zijn eigenlijk hetzelfde als opties, maar dan vaak met een langere contractsduur en meer flexibiliteit als het gaat om tussentijds verkopen.

G (None)

H

Hedging

Hedging betekent dat men een asset of optie koopt met als doel het risico van een andere investering te verkleinen. Binaire opties worden gezien als een ideaal hedging product aangezien het risico en de uitbetaling vooraf al bekend zijn.

Hefboomeffect

Het hefboomeffect is voornamelijk gebruikelijk bij het handelen in CFD’s en dit komt erop neer dat u met minimale middelen toch in grotere posities kunt handelen. Zie voor meer info ” CFD / Contract for Difference”.

High

Bij een high/low optie kunt u kiezen tussen high en low, waarbij u met high speculeert dat de koers van de onderliggende asset na aflopen van de expiratietijd gestegen zal zijn.

High/Low Optie (Hoog/Laag Optie)

Dit is de meest gebruikelijke vorm van binaire opties traden, waarbij u speculeert of de koers van de onderliggende asset in een vooraf vastgestelde tijdslimiet zal stijgen of dalen.

I

Index / Indices

Een index bestaat uit uit het gemiddelde van een aantal aandelen en indices is het meervoud hiervan. Zo is de S&P 500 een bekende Amerikaanse Index en zijn de Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nikkei 225 en de DAX andere veel verhandelde indices. In Nederland hebben we de AEX.

Instrument

Dit is hetzelfde als asset, oftewel hiermee wordt verwezen naar de onderliggende instrumenten op basis waarvan u een put optie of een call optie neemt. Voorbeelden van assets zijn grondstoffen, aandelen, indexen en valutaparen.

In the Money

Deze term refereert naar het feit dat een binaire optie na aflopen van de expiratietijd in the money, out the money of at the money kan eindigen. Hierbij wordt er gekeken naar de uitoefenprijs bij het aflopen van de expiratietijd. In the Money betekent dat de koers bij een put optie lager zal zijn dan de uitoefenprijs (strik price) en bij een call optie juist hoger. Met andere woorden heeft u geld verdiend met uw optie.

J (None)

K

Koers

De waarde van een asset zoals grondstoffen, aandelen, indexen en valutaparen. Met binaire opties speculeert u normaal gesproken of de koers van een asset zal stijgen of dalen.

L

Looptijd

De looptijd staat in verband met de expiratietijd. De expiratietijd is het moment dat de binaire optie afloopt, dus stel dat de expiratietijd 11:15 is en u besluit om 11:05 een optie te nemen dan is de looptijd van deze optie 10 minuten.

Low

Bij een high/low optie kunt u kiezen tussen high en low, waarbij u met low speculeert dat de koers van de onderliggende asset na aflopen van de expiratietijd gedaald zal zijn.

M

Marktprijs / Market Price

De marktprijs is de prijs die de huidige waarde van een onderliggende asset weergeeft.

N

No Touch Optie

Bij een No Touch optie speculeert u erop dat de koers van de onderliggende asset een vooraf vastgesteld koerslevel niet zal bereiken of eroverheen zal gaan tijdens de looptijd van de optie.

O

One Touch optie

Bij een One Touch optie speculeert men of de waarde van de asset een vooraf vastgesteld koerslevel zal bereiken voordat de optie afloopt.

Outbound optie

Deze term wordt gebruikt voor een optie waarbij men speculeert of de koers hoger of lager dan de vooraf vastgestelde koerslevels zal eindigden na afloop van de expiratietijd.

Out of the Money

Deze term refereert naar het feit dat een binaire optie na aflopen van de expiratietijd in the money, out the money of at the money kan eindigen. Hierbij wordt er gekeken naar de uitoefenprijs bij het aflopen van de expiratietijd. Out of the Money betekent dat de koers bij een put optie hoger zal zijn dan de uitoefenprijs (strik price) en bij een call optie juist lager. Met andere woorden heeft u geld verloren met uw optie.

P

Payout / Return

De payout is de uitbetaling van de binaire optie. Stel dat u een €100 optie neemt en het rendementspercentage 80% is dan is de payout €180 wanneer u goed zit en €0 wanneer u fout zit.

Put optie

Er is sprake van een put optie wanneer u speculeert op het feit dat de waarde van de onderliggende asset zal dalen.

Q (None)

R

Range Optie

In plaats van de gebruikelijke call optie of put optie speculeert u er bij een binaire range optie op dat de koers van de onderliggende asset binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte zal blijven.

Refund

De refund is hoeveel geld een belegger terugontvangt van de binaire opties makelaar in het geval een binaire optie na aflopen van de expiratietijd at-the-money is geëindigd. Hoeveel de refund bedraagt is per binaire opties makelaar afhankelijk.

Rendement

Het rendement is gerelateerd aan de payout, maar dan met het verschil dat er bij de berekening van het rendement rekening wordt gehouden met de investering. Zo wordt het rendement weergegeven in een percentage. Over het algemeen liggen de rendementen bij binaire opties tussen de 65% en 90%.

S

Strike Price

Dit is de prijs/koers waartegen de binaire opties makelaar bereid is de optie te verkopen.

T

Target Price

Dit is hetzelfde als de strike price, dus de prijs/koers waartegen de binaire opties makelaar bereid is de optie te verkopen.

Touch Optie

Bij een Touch optie speculeert u erop dat de koers van de onderliggende asset een vooraf vastgesteld koerslevel zal bereiken tijdens de looptijd van de optie.

U

Uitoefenprijs

Dit is hetzelfde als de expiratietijd, oftewel de datum en het tijdstip waarop een binaire optie afloopt. Deze kan enorm variëren, maar de meest gebruikelijke expiratietijden van binaire opties zijn vaak het einde van de dag, een uur, 45M, 30M 15M, 10M, 5M en zelfs 60 seconden.

V (None)

W (None)

X (None)

Y (None)

Z (None)

Share