Home / Belasting over winsten Binaire Opties

Belasting over winsten Binaire Opties

Belasting betalen over winsten behaald met binaire opties

Een logische en veelgestelde vraag is hoeveel belasting men moet betalen over de winsten die zijn behaald met het beleggen in binaire opties. Zeker wanneer u grotere bedragen investeert en het traden van binary options een voorname inkomstenbron is.

In veel landen is er sprake van een allesbehalve gunstig belastingklimaat wanneer het aankomt op belasting betalen over behaalde winsten met binary options trading.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Nederland kent een zeer aantrekkelijk belastingtarief: ongeacht hoe groot uw winsten zijn en/of binary options trading uw voornaamste inkomstenbron is!

Belastingstelsel 2017 in Nederland

Het Nederlandse belastingstelsel kent drie verschillende “boxen”:

Box 1: Inkomen uit werk en woning

Deze box is voor de meeste mensen van toepassing aangezien o.a. loon, uitkering, pensioen, inkomsten uit freelance werk en winst uit een onderneming tot deze box gerekend worden.

Box 1 kent vier verschillende progressieve schijven, oftewel hoe hoger uw inkomen in box 1, des te meer belasting u betaalt. Wel kan men bepaalde posten als aftrekpost opvoeren.

De vier verschillende belastingtarieven:

Schijf 1: Belastbaar inkomen tot €19,982 – totaal tarief: 36,55%

Schijf 2 &3: Belastbaar inkomen tussen €19,982 – € 67,072: Totaal tarief 40,80% *

Schijf 4: Belastbaar inkomen vanaf €67,072

*de 2e en 3e schijf kent hetzelfde totaalpercentage (40,80%), maar wel een andere verdeling tussen belastingtarief en het tarief premie volksverzekeringen.

Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang

Het belastingpercentage voor deze box bedraagt 25% en deze geldt voor inkomsten uit het zogenoemde aanmerkelijk belang. Hierbij kunt u denken aan het inkomen van aandeelhouders in een vennootschap of coöperatie die meer dan 5% van de aandelen bezitten. 

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

In deze box betaalt u belasting over uw totale vermogen. Uw totale vermogen is al uw bezittingen minus al uw schulden. De peildatum voor deze berekening is 1 januari van het betreffende jaar.

Er is wel sprake van een heffingsvrij vermogen. Dat wil zeggen dat u over een vooraf vastgesteld bedrag geen belasting hoeft te betalen.

Wijzigingen box 3 in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren

In de afgelopen jaren werd er uitgegaan van een fictief rendement van 4% over uw vermogen en over dit bedrag minus de vrijstelling moest men 30% belasting betalen. Dit kwam neer op 1,2% vermogensbelasting per jaar.

Dit systeem was echter aan vervanging toe aangezien er veel bezwaar was met betrekking tot het fictief rendement van 4%. Geen enkele spaarrekening biedt nog een dergelijk rendement, waardoor spaarders dus effectief meer belasting betaalden in vergelijking met de spaarrente die zij ontvingen.

Vanaf 2017 gelden er andere tarieven voor box 3 en in plaats van 1 fictief rendement hanteert de belasting nu 3 verschillende fictieve rendementen. De Belastingdienst gaat er echter wel vanuit dat mensen met een groter vermogen ook meer rendement kunnen behalen door niet alleen te sparen, maar ook hun vermogen te beleggen in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen.

De drie vermogensschijven vanaf 2017:

Schijf 1: Belastbaar vermogen tot €75,000 – Fictief rendement 2,871%.

Schijf 2: Belastbaar vermogen vanaf €75,000 tot €975,000 – Fictief rendement 4,600%.

Schrijf 3: Indien u belastbaar vermogen hoger is dan €975,000 dan wordt het fictief rendement over uw gehele vermogen vastgesteld op 5,39%.

Over uw fictieve rendement dient u 30% inkomstenbelasting te betalen.

Heffingsvrij vermogen 2017 iets verhoogd

Het heffingsvrije vermogen is echter niet komen te vervallen, maar juist iets verhoogd. Zo heeft iedereen een heffingsvrij vermogen van €25,000 per persoon. In het geval dat u een fiscale partner heeft wordt het totale heffingsvrije vermogen €50,000.

Winsten uit binary options trading worden belast in box 3 

Zoals u zult kunnen begrijpen wordt uw kapitaal dat u bij uw binaire optie makelaar heeft staan gerekend tot box 3 en dat geldt ook voor de winst die u maakt met het traden van binaire opties.

Of u überhaupt belasting dient te betalen over winsten is afhankelijk van uw totale vermogen. Indien uw totale vermogen niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen dan betaalt u zelfs helemaal geen belasting!

Zelfs in schijf 2 en 3 kunnen we echter ook nog spreken van zeer lage belastingtarieven wanneer we dit vergelijken met het belastingstelsel in andere landen.

Zoals u op onze uitgebreide pagina “De complete gids om een succesvolle binaire opties trader te worden” heeft kunnen lezen is uw potentiële rendement op jaarbasis veel groter dan het fictieve rendement en kunt u profiteren van cumulatief rendement.

Ook daytrading wordt belast in box 3!

Wanneer u in de riante positie verkeert dat een groot deel van uw inkomstenbron bestaat uit winsten die u heeft behaald met binaire opties traden dan is een 30% inkomstenbelastingpercentage over een fictief rendement van maximaal 5,39% natuurlijk erg aantrekkelijk!

Dat zal de Belastingdienst ook gedacht hebben, want in het verleden had de Belastingdienst het standpunt dat daytraders dusdanig veel handelden dat dit meer weg had van regulier werk dan van beleggen.

Als gevolg hiervan diende deze inkomsten belast te worden in box 1 als “resultaat overige werkzaamheden” en zodoende zou het belastingtarief in veel gevallen veel hoger zijn uitgevallen.

Uiteraard volgen er een aantal rechtszaken en was het de Hoge Raad die op 9 september 2011 een definitieve uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de daytrader. In feite komt het erop neer dat daytraden, ongeacht hoe actief of winstgevend iemand ook handelt, altijd in box 3 wordt belast.

De enige uitzondering is wanneer er sprake is van voorkennis, maar ook hierover heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan: “Het hebben van ervaring en deskundigheid op het gebied van optiehandel is niet gelijk te stellen met het hebben van voorkennis.” (Bron:Hoge Raad, uitspraak nr. Nr. 09/04985, 9 september 2011).

Binaire opties trading biedt ongekende mogelijkheden!

Op de vraag hoeveel belasting u moet betalen over winsten die u met binary options heeft behaald is het antwoord dus: niets of heel weinig!

Sowieso zijn de mogelijkheden ongekend wanneer het gaat om binaire opties traden, maar het wordt natuurlijk helemaal interessant wanneer u verhoudingsgewijs nauwelijks belasting hoeft te betalen over uw winsten.

Dit maakt het extra interessant om uw geld te verdienen met binary options trading en hoe u dit kunt bereiken kunt u lezen in “De complete gids om een succesvolle binaire opties trader te worden“.

Share